Verpleegkundig proces

 21 augustus 2015 60.000 bezoekers en 251.485 pageviews

 

Zelfstandig werken met verpleegkundige diagnoses
Ik daag je uit is een praktisch werkboek, waarin op duidelijke wijze wordt beschreven welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor het werken met verpleegkundige diagnostiek volgens de principes van Gordon. Uitgangspunt is dat je door je handelingen te beschrijven er meer mee kunt doen, namelijk communiceren, controleren en ervan leren.
Dit werkboek is opgebouwd rond zelfstandig uit te voeren opdrachten, die het motto 'Ik daag je uit' hebben. De opdrachten ondersteunen studenten in het ontwikkelen van het verpleegkundig denken en een professionele beroepshouding.

In deze tweede druk krijgen de complexiteit van de zorg en de interdisciplinaire aanpak extra aandacht in een nieuw hoofdstuk.

Ik daag je uit is specifiek bedoeld voor studenten van kwalificatieniveau 4.

Informatie over de auteur; www.portfoliohans.jouwweb.nl

Verpleegkundig proces is een stappenplan die Verpleegkundigen in redeneren en handelen stuurt om zorgvragers goed te kunnen verzorgen of begeleiden. Dit proces wordt inzichtelijk gemaakt in een verpleegplan.

 

  • Het diagnostisch redeneren (diagnosticeren): besluitvorming waarbij een verpleegkundige diagnose wordt vastgesteld
  • Het therapeutisch redenerenbesluitvorming waarbij verpleegkundig beoogde resultaten, interventies en (behaalde) resultaten worden vastgesteld.


Stappen binnen het verpleegkundig proces Hierbij stelt men zich de vraag:
1. vaststellen verpleegkundige diagnose Wat is er aan de hand (wat geeft de patiënt aan oftewel wat neem ik zintuiglijk waar bij de patiënt?) en hoe komt dat?
2. vaststellen verpleegkundige beoogde resultaten Waar willen we naartoe en wat kunnen we bereiken
3. bepalen en uitvoeren verpleegkundige interventies Wat moeten we doen om dat resultaat zo effectief en zo snel mogelijk te bereiken
4. vaststellen van verpleegkundige resultaten Wat hebben we tot nu toe behaald? Wat moeten we bijstellen?

 

 

 

 

 

 

Verpleegkundig proces

Maak jouw eigen website met JouwWeb